Du är inte ensam

Ibland läser man en blog

där någon lyckas pricka in en känsla eller ett tankesätt som man har grunnat på, men inte riktigt kunnat formulera i ord själv. Det är en känsla av lättnad när man hittar någon som lyckas formulera det på ett bra sätt.

Här kommer den: I’m a Phony, are you?